สัตวแพทย์อาสาจส.100 – สัตวแพทย์ในภูมิภาคเอเซียจะประกาศแผนกลยุทธ์ต่อสู้กับปัญหาเชื้อดื่อยาปฏิชีวนะ